Nes og Helgøya

Helgøya, midt i Mjøsa. Foto Ole Jacob Reichelt.

Nes, med Helgøya, var egen kommune med senter på Tingnes fram til 1964. Da ble Nes, Furnes og Ringsaker slått sammen til storkommunen Ringsaker.

Du kan lese mer om Helgøya i boka "Helgøya - næsten som et lidet Paradis" av Egil Enemo.

Helgøya, sett fra Nes. Foto Egil Enemo

Fra Bergvika (mot Hamar) Foto Egil Enemo

Holmen utenfor Hovinsholm. Foto Egil Enemo

Øya sett fra Kvam på Nes. Foto Egil Enemo

Åstjernet, midt på Helgøya. Foto Egil Enemo